دوره های آموزش ارتقاء پروانه کار مهندسان

 

 

دوره آموزش ارتقاء پایه  پروانه اشتغال به کار مهندسان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

رشته

صلاحیت

کد

عنوان دوره

مدت دوره

نام مدرس

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

 

عمران

نظارت

پایه دوبه یک

317

روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه

16

دکترعلی گل صورت پهلویانی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

23/2/95

24/2/95

عمران

معماری

اجرا

پایه سه به دو

دوبه یک

 

اجرای ساختمانهای فولادی

 

24

دکترعلی گل صورت پهلویانی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

29/2/95

30/2/95

31/2/95

عمران

محاسبات

پایه دوبه یک

328

طراحی لر زه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD

24

دکترعلی گل صورت پهلویانی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

5/3/95

6/3/95

7/3/95

عمران

محاسبات

پایه دوبه یک

332

سیستمهای سازه ای ساختمانهای بلند

 

24

دکترعلی گل صورت پهلویانی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

23/4/95

24/4/95

25/4/95

عمران

معماری

اجرا

پایه سه به دو

دوبه یک

812

اجرای ساختمانهای بتنی

24

دکترسعید فدایی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

23/4/95

24/4/95

25/4/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه دوبه یک

418

عایق بندی صوتی وحرارتی وسیستم های اطفای حریق

16

دکتر رامین قاسمی اصل

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

23/2/95

24/2/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه سه به دو

412

تاسیسات بهداشتی

16

دکتر رامین قاسمی اصل

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

30/2/95

31/2/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه سه به دو

413

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

16

دکتر رامین قاسمی اصل

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

6/3/95

7/3/95

عمران

نظارت

پایه دوبه یک

318

روش های تولید صنعتی ساختمان

 

16

دکتر محمودی صاحبی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

23/2/95

24/2/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه سه به دو

412

تاسیسات بهداشتی ساختمان ها

16

مهندس مرتضی صالح کندزی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

23/2/95

24/2/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه سه به دو

413

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان

16

دکتر مرتضی صالح کندزی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

30/2/95

31/2/95

مکانیک

نظارت وطراحی

پایه دوبه یک

421

تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه

 

16

دکتر مرتضی صالح کندزی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

6/3/95

7/3/95

عمران

معماری

اجرا

ورود به حرفه

ورودبه پایه3

6-811

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی

16

دکتر مرتضی صالح کندزی

پنجشنبه

جمعه

 

21-13

30/16-30/8

24/4/95

25/4/95

عمران

نظارت

پایه دوبه یک

318

روش های تولید صنعتی ساختمان

16

دکتر علی مزروعی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

6/3/95

7/3/95

معماری

نظارت وطراحی

پایه سه به دو

112

معماری پایداروروش های صرفه جویی انرژی در ساختمان

16

دکترخسروجنانی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

30/2/95

31/2/95

عمران

 

محاسبات

پایه سه به دو

321

بهسازی خاک

24

دکتر محمد رضا عطرچیان

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

23/4/95

24/4/95

25/4/95

عمران

نظارت

پایه سه به دو

313

قالب بندی وقالب برداری

16

دکتر اشرفی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

6/3/95

7/3/95

عمران

نظارت

پایه سه به دو

813

آشنایی با روش های گودبرداریواجرای سازه های نگهبان

24

دکتر اشرفی

 

 

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

23/4/95

24/4/95

25/4/95

عمران

معماری

اجرا

پایه سه به دو

 

817

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 2 وروش های نوین قالب بندی

16

دکترسعید غفارپور جهرمی

 

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

30/2/95

31/2/95

عمران

معماری

اجرا

پایه سه به دو

دوبه یک

814

روش های متداول گودبرداری نحوه اجرای سازه نگهبان2

24

دکترسعید غفارپور جهرمی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

21-13

21-13

30/16-30/8

5/3/95

6/3/95

7/3/95

برق

نظارت وطراحی

پایه دوبه یک

513

بهینه سازی وصرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها1

16

دکترشهرام جوادی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

6/3/95

7/3/95

برق

نظارت وطراحی

پایه دوبه یک

514

 

ساختمان های هوشمند(1)

16

دکترشهرام جوادی

پنجشنبه

جمعه

21-13

30/16-30/8

30/2/95

31/2/95

 

 
  • آدرس محل تشکیل دوره : بزرگراه اشرفی اصفهانی  - بالاتر از میدان پونک – بلوار امام حسن(ع) مجتمع دانشگاهی نیایش – دانشکده معماری وشهرسازی – طبقه سوم
  • زمان ثبت نام : 8-11 صبح روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ 8/2/95 و9/2/95