مدیر ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی

 

 مدیر ارزیابی عملکرد وتعالی سازمانی؛  سودابه جوانمردی

 

الف) مشخصات فردی :

نام:  سودابه           نام خانوادگی:  جوانمردی    سال تولد:   1353     سال استخدام: 1378

تلفن تماس :     73681054

 

ب) سوابق شغلی : 

-رییس اداره بازنشستگی از سال 94 تا 98

- مسئول کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی

- مسئول کانون قرآن و عترت دانشکده هنر